【仙吕】后庭花_一声金缕词

作者:吕止庵 朝代:元代
【仙吕】后庭花_一声金缕词原文
一声金缕词,十分金菊卮。金刃分甘蔗,金盘荐荔枝。不须辞,太平无事,正宜沉醉时。相逢饮兴狂,两螯风味长。鲜鲫银丝鲙,金锥拆蛎房。透瓶香,经年佳醖,陶陶入醉乡。风满紫貂裘,霜合白玉楼。锦帐羊羔酒,山阴雪夜舟。党家侯。一般乘兴,亏他王子猷。西风黄叶疏,一年音信无。要见除非梦,梦回总是虚。梦虽虚,犹兀自暂时节相聚,近新来和梦无。西风黄叶稀,南楼北雁飞。揾妾灯前泪,缝君身上衣。约归期,清明相会,雁还也人未归。六桥烟柳颦,两峰云树分。罗袜移芳径,华裙生暗尘。冷泉春,赏心乐事,水边多丽人。碧湖环武林,仙舟出涌金。南国山河在,东风草木深。冷泉阴,兴亡如梦,伤时折寸心。香飘桂子楼,凉生莲叶舟。落日鸳鸯浦,西风鹦鹉洲。冷泉秋,水西寻寺,题诗忆旧游。江南春已通,陇头人未逢。水浅梅横月,山明雪映松。冷泉冬,烹茶无味,有人锦帐中。

冷泉亭

湖山汲水重,楼台烟树中。人醉苏堤月,风传贾寺钟。冷泉东,行人频问,飞来何处峰?苍猿攀树啼,残花扑马飞。越女随舟唱,山僧逐渡归。冷泉西,雄楼杰观,钟声出翠微。渔榔响碧潭,王孙徙翠岚。玉勒黄金镫,红缨白面骖。冷泉南,踏花归去,夕阳人半酣。塔标南北峰,风闻远近钟。佛国三天竺,禅关九里松。冷泉中,水光山色,岩花颠倒红。鸭头湖水明,蛾眉山岫青。罗绮香尘暗,池塘春草生。冷泉亭,太平有象,时闻歌笑声。

怀古

飘零岁月深,消磨意气沉。恩雨三天隔,愁霜两鬓侵。强登临,行藏不定,伤时《梁父吟》。孤身万里游,寸心千古愁,霜落吴江冷,云高楚甸秋。认归舟,风帆无数。斜阳独倚楼。儒冠两鬓皤,青衫老泪多。满酌贤人酒,相扶越女歌。且磋跎,万愁千恨,奈予沉醉何!芙蓉凝晓霜,木犀飘晚香。野水双鸥靓,西风一雁翔。立残阳,江山如画,倦游非故乡。故乡音信沉,故园草木深。烽火连三月,家书抵万金。细沉吟,功名枉恁,断然归去心。功名览镜看,悲歌把剑弹。心事鱼缘木,前程羝触藩。世途艰,艰声长叹,满天星斗寒。长虹气未收,老天春又秋。逆旅新丰舍,羞登王粲楼。几多愁?白云飞尽,吴江日夜流。故园天一方,高城泪数行。芳草迷鹦鹉,晴川隔汉阳。暮山长,烟波江上,愁人几断肠。
【仙吕】后庭花_一声金缕词拼音解读
yī shēng jīn lǚ cí ,shí fèn jīn jú zhī 。jīn rèn fèn gān zhè ,jīn pán jiàn lì zhī 。bú xū cí ,tài píng wú shì ,zhèng yí chén zuì shí 。xiàng féng yǐn xìng kuáng ,liǎng áo fēng wèi zhǎng 。xiān jì yín sī kuài ,jīn zhuī chāi lì fáng 。tòu píng xiāng ,jīng nián jiā yùn ,táo táo rù zuì xiāng 。fēng mǎn zǐ diāo qiú ,shuāng hé bái yù lóu 。jǐn zhàng yáng gāo jiǔ ,shān yīn xuě yè zhōu 。dǎng jiā hóu 。yī bān chéng xìng ,kuī tā wáng zǐ yóu 。xī fēng huáng yè shū ,yī nián yīn xìn wú 。yào jiàn chú fēi mèng ,mèng huí zǒng shì xū 。mèng suī xū ,yóu wū zì zàn shí jiē xiàng jù ,jìn xīn lái hé mèng wú 。xī fēng huáng yè xī ,nán lóu běi yàn fēi 。wù qiè dēng qián lèi ,féng jun1 shēn shàng yī 。yuē guī qī ,qīng míng xiàng huì ,yàn hái yě rén wèi guī 。liù qiáo yān liǔ pín ,liǎng fēng yún shù fèn 。luó wà yí fāng jìng ,huá qún shēng àn chén 。lěng quán chūn ,shǎng xīn lè shì ,shuǐ biān duō lì rén 。bì hú huán wǔ lín ,xiān zhōu chū yǒng jīn 。nán guó shān hé zài ,dōng fēng cǎo mù shēn 。lěng quán yīn ,xìng wáng rú mèng ,shāng shí shé cùn xīn 。xiāng piāo guì zǐ lóu ,liáng shēng lián yè zhōu 。luò rì yuān yāng pǔ ,xī fēng yīng wǔ zhōu 。lěng quán qiū ,shuǐ xī xún sì ,tí shī yì jiù yóu 。jiāng nán chūn yǐ tōng ,lǒng tóu rén wèi féng 。shuǐ qiǎn méi héng yuè ,shān míng xuě yìng sōng 。lěng quán dōng ,pēng chá wú wèi ,yǒu rén jǐn zhàng zhōng 。

lěng quán tíng

hú shān jí shuǐ zhòng ,lóu tái yān shù zhōng 。rén zuì sū dī yuè ,fēng chuán jiǎ sì zhōng 。lěng quán dōng ,háng rén pín wèn ,fēi lái hé chù fēng ?cāng yuán pān shù tí ,cán huā pū mǎ fēi 。yuè nǚ suí zhōu chàng ,shān sēng zhú dù guī 。lěng quán xī ,xióng lóu jié guān ,zhōng shēng chū cuì wēi 。yú láng xiǎng bì tán ,wáng sūn xǐ cuì lán 。yù lè huáng jīn dèng ,hóng yīng bái miàn cān 。lěng quán nán ,tà huā guī qù ,xī yáng rén bàn hān 。tǎ biāo nán běi fēng ,fēng wén yuǎn jìn zhōng 。fó guó sān tiān zhú ,chán guān jiǔ lǐ sōng 。lěng quán zhōng ,shuǐ guāng shān sè ,yán huā diān dǎo hóng 。yā tóu hú shuǐ míng ,é méi shān xiù qīng 。luó qǐ xiāng chén àn ,chí táng chūn cǎo shēng 。lěng quán tíng ,tài píng yǒu xiàng ,shí wén gē xiào shēng 。

huái gǔ

piāo líng suì yuè shēn ,xiāo mó yì qì chén 。ēn yǔ sān tiān gé ,chóu shuāng liǎng bìn qīn 。qiáng dēng lín ,háng cáng bú dìng ,shāng shí 《liáng fù yín 》。gū shēn wàn lǐ yóu ,cùn xīn qiān gǔ chóu ,shuāng luò wú jiāng lěng ,yún gāo chǔ diàn qiū 。rèn guī zhōu ,fēng fān wú shù 。xié yáng dú yǐ lóu 。rú guàn liǎng bìn pó ,qīng shān lǎo lèi duō 。mǎn zhuó xián rén jiǔ ,xiàng fú yuè nǚ gē 。qiě cuō tuó ,wàn chóu qiān hèn ,nài yǔ chén zuì hé !fú róng níng xiǎo shuāng ,mù xī piāo wǎn xiāng 。yě shuǐ shuāng ōu liàng ,xī fēng yī yàn xiáng 。lì cán yáng ,jiāng shān rú huà ,juàn yóu fēi gù xiāng 。gù xiāng yīn xìn chén ,gù yuán cǎo mù shēn 。fēng huǒ lián sān yuè ,jiā shū dǐ wàn jīn 。xì chén yín ,gōng míng wǎng nín ,duàn rán guī qù xīn 。gōng míng lǎn jìng kàn ,bēi gē bǎ jiàn dàn 。xīn shì yú yuán mù ,qián chéng dī chù fān 。shì tú jiān ,jiān shēng zhǎng tàn ,mǎn tiān xīng dòu hán 。zhǎng hóng qì wèi shōu ,lǎo tiān chūn yòu qiū 。nì lǚ xīn fēng shě ,xiū dēng wáng càn lóu 。jǐ duō chóu ?bái yún fēi jìn ,wú jiāng rì yè liú 。gù yuán tiān yī fāng ,gāo chéng lèi shù háng 。fāng cǎo mí yīng wǔ ,qíng chuān gé hàn yáng 。mù shān zhǎng ,yān bō jiāng shàng ,chóu rén jǐ duàn cháng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【仙吕】后庭花_一声金缕词原文,【仙吕】后庭花_一声金缕词翻译,【仙吕】后庭花_一声金缕词赏析,【仙吕】后庭花_一声金缕词阅读答案,出自吕止庵的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.yaozidian.cn/shi/59977.html

诗词类别

吕止庵的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语